top of page
Zásady ochrany osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Udělujete tímto souhlas společnosti Tuhaň 29 s.r.o., se sídlem Krátká 2465/2, 100 00 Praha 10, IČ: 04645154, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C 251360 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení

 • název společnosti

 • e-mail

 • telefonní číslo

 • datum narození/u cizinců číslo pasu

 1. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo, e-mail, datum narození a číslo pasu je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem poskytnutí poptávaných služeb, konkrétně organizace akce, pronájmu prostor, ubytování a souvisejících služeb. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 6 let.

 2. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti Tuhaň 29, s.r.o.

 3. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 4. Poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá. 

 5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět, s výjimkou informací, které je zpracovatel povinen uchovávat z důvodu platné legislativy (např. kniha hostů)

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,

 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

 • na přenositelnost údajů,

 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Pro více informací nás kontaktujte. 

bottom of page