top of page

Přestavba

Sledujte s námi proměnu domu, jeho rekonstrukci a získejte inspiraci i praktické tipy.

Něco o historii domu - citace z Kroniky Tuhaně

Myslivna tato sdílela osudy bývalého panství Lomnického. Majiteli jejími byli již určito hrabata z Morcíno. V roce 1796 Rudolf hrabě z Morcíno prodal panství Lomnice s myslivnou v Tuhani trutnovskému kupci Ignáci Falgovi od jehož vnuka roku 1834 koupil je Karel kníže Rohana v jejímž rodinném držení se posud nachází (už ne, pozn. editora). Fořti revírníci: Dle farní matriky roku 1760 ženil se Ambrož Sastr revírník z Tuhaně nevěsta Anna dcera Petra Maška šafáře Bezděčínského. Dle ústního podání byl zde lesním Hesrkloc, po něm Tůma, pak Veselý, po něm Lev, Stanislav Lopatář, Bohumil Sedláček, Jan Mazánek, Naiman, po dvě léta zde bydlel hajný Karel Trejbal, pak lesní Robert Štrelli, lesní Havle a nýni lesní Josef Sarger (už ne, pozn. editora).  

Tuhaň dům.jpeg
bottom of page